Kurslitteratur

Kurslitteratur av mig - för din personliga utveckling!

- Kreativitet i livet - visar den kreativa skapelseprocessen,i
illustrerad text,från början till slut, en
evig vågrörelse.
Boken är inlämnad till förlag.

- Kreativ arbetsbok - här finner du enkla, billiga och vardagsnära
tips hur du minskar din ångest och blir mer
effektiv - samtidigt.
Text och metod är granskad och godkänd,
och har givit upphov till stipendium.
Lämpligt förlag sökes.

- Kreativa symboler - med hjäp av enkla symboler kan du nå dina
mål, på lång eller kort sikt, använd fokus
börja idag!
Boken är under formgivning.

- Kreativa citat - tag orden till hjälp att bli medveten om
val i livet, nå det du vill och handla i
efter det. du behöver aldrig tveka på vad du
vill. Orden följer dig...
Orden till boken formas och är
under skrivande.

Anna Helene Jonsson, Åby Gård 11, 148 96 Sorunda
Tel: 0703 - 11 60 40, Epost: annahelene@effektivkreativ.se