Tjänster

Vad jag kan göra för Dig!

  Personlig utveckling
  • Forma livspusslet
   rådgivning till dig, för dig, hos dig
  • Distansrådgivning
   internationell och nationell - anpassad till takten i ditt liv
  • Individuellt kreativt utvecklingsarbete
  • Nätverk / grupparbete
  • Föreläsning 1 tim, 2 tim, halvdag, heldag
  • Naturnära, stimulerande och verklighetsnära utbildningsmiljöer


  Konsultation med kaffe och hembakt i bersån...

Anna Helene Jonsson, Åby Gård 11, 148 96 Sorunda
Tel: 0703 - 11 60 40, Epost: annahelene@effektivkreativ.se